Van piepjong tot stokoud

Iedereen spaart de Kaaiendonkse insignes

Volledig en in beeld

Bekende en minder bekende Oosterhouters

Het genootschap nodigt u uit

Voor een heerlijke carnaval in 2019

Bende ok nieuwsgierig naor fotookes van saomenkomste van Het Genootschap?

(Dan motte 'ieronder es kijke!)

Wademwe toch al veul gesjouwd meej z´n alle! ´Ieronder staon berrege foto´s van pas en lang geleeje. Tzou zo mar kunnen dagge oew eige d´r nog op zie staon...

'ier emwe wa plaotjes weggekwakt van onze 'Kerona-proef-iensienjes-bij-oe-t'uisbrenge-toer' dur Kaaiendonk (nu nog Ooster'out) op zaoterdag 14 nevember 2020:

'ier edde wa foto's van zaoterdag 10 nevember 2019 staon:

2014; ok zo'n prachtig jaor!

Fotookes van d´n bijeenkomst der Volledigen en d´n opening van ut sezoen in 2007

En waddunne begaoing was ut bij de Volledigen in nevember 2005...

Zo zaggutter in nevember 2003 uit...